Tarih formatı

Post Reply
ahmet
Site Admin
Posts: 69
Joined: Tue Feb 23, 2021 6:54 pm

Tarih formatı

Post by ahmet »

MS SQL Server'da dil veya bölge ayarı bağımlı olmayan en güvenli tarih formatı 'YYYYMMDD' şeklindedir. 'YYYY-MM-DD' şeklindeki tarih formatı bölge ve dil ayarlarına bağımlıdır ve farklı dil ve bölge ayarlarında farklı davranış gösterir. Güvenli tarih ve saat formatı ise 'yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm' . Örnekler:

Çalışıyor:

Code: Select all

SELECT CONVERT(DATETIME, '2017-01-31')
ÇalışMIyor:

Code: Select all

SET LANGUAGE FRENCH
SELECT CONVERT(DATETIME, '2017-01-31')

Dil ayarı Fransızca olarak değiştirildi.
Varchar veri türünün tarihsaat veri türüne dönüştürülmesi aralık dışı bir değer oluşturdu.

Çalışıyor:

Code: Select all

SELECT CONVERT(DATETIME, '2017-01-31 23:59:59')
ÇalışMIyor:

Code: Select all

SET LANGUAGE FRENCH
SELECT CONVERT(DATETIME, '2017-01-31 23:59:59')

Dil ayarı Fransızca olarak değiştirildi.
Varchar veri türünün tarihsaat veri türüne dönüştürülmesi aralık dışı bir değer oluşturdu.

Çalışılıyor (Tarihle saat olarak değiştiriliyor T harfi eklendiğine dikkat ediniz):

Çalışıyor (Tarihle saat arasına T harfi eklendiğine dikkat ediniz):

Code: Select all

SET LANGUAGE FRENCH
SELECT CONVERT(DATETIME, '2017-01-31T23:59:59')
Çalışıyor (Saniye ile milisaniye arasına : değil . işareti konulduğuna dikkat ediniz):

Code: Select all

SET LANGUAGE FRENCH
SELECT CONVERT(DATETIME, '2017-01-31T23:59:59.999')
Post Reply