Openforms içinde nesne bulma

Yazılım notları
Post Reply
ahmet
Site Admin
Posts: 69
Joined: Tue Feb 23, 2021 6:54 pm

Openforms içinde nesne bulma

Post by ahmet »

 1. Açık formlarda istediğimiz formu buluyor
 2. Bulunan form içinde TextBox biçimlerinden ismi txtBarcode.text'e yükleme yapıyor
 3. btnBarla isimli button click olayını çalıştırıyor
 4. Bulunan form içinde TextBox biçimlerinden ismi txtBarcode.text'e yükleme yapıyor

Code: Select all

    For a = 1 To Application.OpenForms.Count - 1
      If Me.Tag = Application.OpenForms.Item(a).GetHashCode.ToString Then

        TryCast(Application.OpenForms.Item(a).Controls.Find("txtBarcode", True)(0), TextBox).Text = TryCast(sender, Label).Tag
        TryCast(Application.OpenForms.Item(a).Controls.Find("btnBarla", True)(0), Button).PerformClick()
        TryCast(Application.OpenForms.Item(a).Controls.Find("txtBarcode", True)(0), TextBox).Text = ""

      End If
    Next
Post Reply